Rady a tipy k havarijnému poisteniu

Je možné havarijne poistiť všetky vozidlá?
Vo všeobecnosti platí, že havarijné poistenie si môžete uzatvoriť na akékoľvek vozidlo, ktoré je v dobrom technickom stave, nie je poškodené, a tak je spôsobilé na prevádzku v zmysle právnej úpravy, má platný technický preukaz a je možnosť zistiť a preukázať spôsob jeho nadobudnutia.
Čo sa však týka poisťovní, niektoré nepoisťujú určité typy, kategórie alebo značky vozidiel, alebo pri nich majú obmedzenia čo sa týka možnosti pripoistení. Najčastejšie obmedzenia sú pri:

  • vozidlách nad 3,5 tony,
  • motocykloch, trojkolkách a štvorkolkách,
  • starších vozidlách ako 12 rokov,
  • vozidlách luxusných značiek,
  • pripoistení batožiny alebo prepravovaných vecí a podobne.

Preto si nezabudnite overiť, či vami zvolená poisťovňa nemá obmedzenia pre vozidlo, ktoré si chcete dať poistiť, alebo sa môžete rozhodnúť poistiť svoje vozidlo v inej poisťovni. V rozhodovaní vám najlepšie pomôže porovnanie všetkých dostupných ponúk, ktoré vám rýchlo a jednoducho vygeneruje naša kalkulačka.

Spoluúčasť – v akej výške?

Stanovenie výšky spoluúčasti je súčasťou uzatvárania zmluvy havarijného poistenia. Ide o sumu, o ktorú sa vám zníži poistné plnenie v prípade náhrady škody z poisťovne alebo ju budete musieť poisťovni uhradiť nezávisle od vyplateného plnenia. Väčšina klientov sa preto musí rozhodnúť, v akej výške si ju stanoviť. Platí pravidlo, že čím vyššia dohodnutá spoluúčasť, tým vychádza poistné nižšie a naopak. Treba však brať do úvahy aj pravdepodobnosť poistnej udalosti a najmä výšku škody. Niekto si totiž môže stanoviť výšku spoluúčasti vyššiu najmä z dôvodu nižšieho poistného, pretože sa možno spolieha, že ju aj tak nebude musieť využiť. Klient si taktiež môže zvoliť nižšiu spoluúčasť a tým pádom vyššie poistné, hoci je malá pravdepodobnosť, že sa mu niečo stane. Ako klient máte vždy na výber. Preto pred uzatvorením poistenia dôkladne zvážte svoje potreby a možnosti.

Väčšina poisťovní výšku spoluúčasti stanovuje percentom, minimálnou výškou alebo kombináciou. Najčastejšie pritom ide o hodnoty 5 %, min. 165,97 € alebo 10 %, min. 331,94 €. Môžete sa však stretnúť aj s nižšími spoluúčasťami. Niektoré poisťovne poskytujú len dve možnosti, niektoré oveľa viac.

Pozor na výluky z havarijného poistenia

Výluky predstavujú situácie alebo okolnosti, za ktorých je poisťovňa oprávnená pristúpiť k zníženiu, alebo úplnému odmietnutiu poistného plnenia. Výluky sú presne definované v poistných podmienkach a každý poistník by si ich mal dôkladne preštudovať. Takéto obmedzenia sa týkajú každého typu poistenia a výnimkou nie je ani KASKO. V rámci havarijného poistenia dochádza k zníženiu alebo odmietnutiu poistného plnenia najčastejšie v prípade, keď vodič šoféroval pod vplyvom alkoholu, úmyselne spôsobil škodu alebo nemal platné vodičské oprávnenie. Ďalšie okolnosti, za ktorých môže prísť ku kráteniu poistného plnenia, sú napríklad prípady, kedy vodič sadne za volant aj po užití liekov, ktoré môžu spôsobiť zníženú koncentráciu, alebo keď vo vozidle prepravuje väčší počet osôb, než je miest na sedenie. Každá poisťovňa si výluky nastavuje podľa seba, preto sa medzi jednotlivým poisťovňami môžu líšiť. Stále teda platí, že ak si dôkladne prejdete poistné podmienky uvedené v poistnej zmluve, budete presne vedieť, na čo máte v rámci vášho havarijného poistenia nárok, a čo je z neho vylúčené.