Ako postupovať pri nehode v prípade havarijného poistenia?

Cestovanie do zahraničia dnes už nie je také ojedinelé ako kedysi. Nie je nič nezvyčajné, že mnohí z nás cestujú za hranice nie len na dovolenku, ale aj na rýchle nákupy, výlety či oddych.

Kým cesta do zahraničia prebiehala bez problémov, tá spiatočná už nemusí byť taká bezproblémová. Čo robiť, ak sa stanete účastníkom nehody? Komu volať, ak ste v zahraničí, neovládate tamojšiu reč a ste obeťou alebo v horšom prípade vinníkom nehody?

Tu môžu nastať dve možnosti. Buď si poviete „Ešte dobre, že mám havarijné poistenie!“ alebo „Škoda, že som si ho už skôr nevybavil. Chcel som ušetriť, teraz budem platiť!“

Ak ste účastníkom nehody, je dobé a potrebné zachovať chladnú hlavu a riadiť sa osvedčenými radami. V zahraničí sa dajú využiť telefonické asistenčné služby viacerých poisťovní, ktoré ponúkajú možnosti tlmočenia.

 • V prvom rade je potrebné na miesto nehody zavolať políciu, ak je niekto zranený, tak poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchrannú zdravotnú službu. Hoci zákon o cestnej premávke nevyžaduje volať políciu v prípade, ak spôsobená škoda zjavne nepresahuje desaťnásobok minimálnej mzdy a nebolo spôsobené žiadne zranenie, na vozidle môžu zostať skryté chyby, ktorých náprava túto sumu ľahko prekročí.
 • Na mieste nehody nepremiestňovať vozidlá a následne urobiť opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti premávky (trojuholník, reflexná vesta).
 • Po príchode je potrebné, aby poškodený vodič bol schopný identifikovať vinníka.
 • Dôležité je na mieste hneď spísať záznam o nehode, ktorý musia podpísať obaja vodiči. Tento záznam slúži poisťovni na vyhodnotenie poistnej udalosti. V zahraničí je to o to ľahšie, že formuláre vo všetkých európskych jazykoch majú identický vzhľad, teda aj pri neznalosti jazyka je tak možné tlačivo vyplniť. Väčšina poisťovní tento dokument prikladá k poistnej zmluve o povinnom zmluvnom poistení, tlačivo je teda možné mať neustále vo vozidle.
 • Tiež je potrebné, aby obe strany podpísali policajnú zápisnicu, že s ňou súhlasia.
  Väčšina vodičov nevie ako postupovať v prípade nehody a potrebuje poradiť, čo v takejto situácii robiť, komu a kam nahlásiť poistnú udalosť, ako skontaktovať asistenčnú službu a pod. Vtedy sa treba obrátiť cez telefón na sprostredkovateľa, ktorý má s vami uzatvorenú poistnú zmluvu a má k dispozícii všetky vaše materiály.

Ako teda postupovať pri takejto alebo inej udalosti

 • Každú poistnú udalosť (o ktorej to stanovuje zákon alebo poistné podmienky) je potrebné nahlásiť na polícii. Ak dôjde k nedodržaniu tejto podmienky je zvyčajne poisťovňa oprávnená úmerne tomu znížiť poistné plnenie.
 • Poznačte si mená, taktiež rodné číslo, evidenčné čísla a ďalšie identifikačné údaje účastníkov dopravnej nehody, prípadne svedkov kolízie a v ktorej poisťovni má vinník uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za škodu,
 • Telefonicky kontaktujte poisťovňu, za účelom obhliadky vozidla, písomne informujte poisťovňu o vzniknutej škode.
 • Pred vykonaním prvej obhliadky sa nesmie na poškodenom vozidle zmeniť stav spôsobený poistnou udalosťou s výnimkou nutných bezpečnostných a iných vážnych dôvodov.
 • V prípade nutného odtiahnutia vozidla, hradí poisťovňa primerané náklady na odtiahnutie poškodeného vozidla z miesta nehody po najbližší značkový servis.
 • Riaďte sa pokynmi pracovníkov poisťovne.