Podľa čoho sa určuje cena havarijného poistenia?

Každý vodič má cenu havarijnej poistky vypočítanú individuálne. Je to tak preto, lebo pri výpočte konečnej ceny vstupujú do výpočtu viaceré kritériá. Každá poisťovňa prikladá jednotlivým kritériám inú dôležitosť, preto vám u rôznych poisťovateľov vyjde iná výška poistného. Aké kritériá zohrávajú kľúčovú rolu pri výpočte výšky poistného pri tomto type poistenia?

Vek vozidla

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré rozhodujú o cene havarijnej poistky je dátum prvej registrácie vozidla. Na rozdiel od PZP, ktoré musia mať aj veľmi staré automobily, nie každé staršie vozidlo sa oplatí havarijne poistiť.

Rozsah poistného krytia

V zásade platí, že čím viac rizík poistenie kryje, tým má vyššie poistné. To však neznamená, že havarijná poistka, ktorá kryje všetky riziká musí byť jednoznačne tá najdrahšia. Ponuka poisťovní je v súčasnosti naozaj široká a vybrať si môžete z rôznych variantov havarijného poistenia. Jednotlivé varianty obsahujú vopred navolené kombinácie krytia rôznych rizík za výhodnú cenu. Aj preto sa oplatí poistenie porovnávať. Cenový rozdiel medzi niekoľkými poistkami je častokrát len niekoľko eur, no môžu sa výrazne odlišovať v počte rizík, ktoré kryjú a ostatných podmienkach.

Škodovosť

Poisťovňu zaujíma aj to, či poistník v minulosti riešil poistné udalosti z tohto typu poistenia. Každá poisťovňa má podľa seba nastavené obdobie, ktoré berie do úvahy, napríklad poistné udalosti za posledné 3 roky, 5 rokov a pod. Zároveň je dobré vedieť, že niektorí poisťovatelia pri určovaní ceny prihliadajú na počet škôd riešených nielen z havarijného poistenia, ale aj povinného zmluvného poistenia.

Cena auta

Zatiaľ čo pri povinnom zmluvnom poistení sa na sumu, za ktorú ste vaše auto kúpili neprihliada, v prípade havarijnej poistky je to naopak. Drahšie autá majú spravidla aj drahšie komponenty, súčiastky či náhradné diely. Preto sa výška poistného do istej miery upravuje aj podľa kúpnej sumy.

Spoluúčasť

Havarijné poistenie je jedných z typov poistení, pri ktorom sa uplatňuje spoluúčasť, teda miera účasti držiteľa na poistnom plnení. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách a čím vyššiu spoluúčasť si držiteľ vozidla zvolí, tým bude mať nižšie poistné.

Značka a model vozidla

V zásade platí, že automobily luxusných a prémiových značiek majú drahšie poistenie auta. Takéto autá majú pomerne vysokú hodnotu aj keď sú staršie, preto v prípade týchto typov vozidiel treba rátať s tým s vyšším poistným.

Údaje o držiteľovi vozidla

Pri výpočte ceny havarijného poistenia sú dôležité aj niektoré údaje o držiteľovi, konkrétne jeho vek a trvalý pobyt. Starší vodiči a šoféri z menších miest sú podľa poisťovní menej rizikoví, pretože podľa štatistík spôsobujú menej dopravných nehôd. Pri mladších vodičoch z väčších miest sa zasa zvažuje väčšie riziko spôsobenia autonehody alebo škodovej udalosti. Preto vek aj bydlisko môžu prispieť k vyššej alebo nižšej výške poistného.

Ostatné kritériá

Každá poisťovňa si samostatne určuje, čo všetko pri výpočte konečnej ceny poistenia berie do úvahy. Tiež jednotlivým kritériám prikladá rôznu dôležitosť. V tomto článku sme spomenuli tie najčastejšie, no v skutočnosti môžu poisťovatelia pri určovaní výšky poistného brať do úvahy oveľa viac kritérií. Preto nikdy s istotou nebudete vedieť povedať, ktorá poisťovňa vám ponúkne to najlacnejšie havarijné poistenie. Preto nezabudnite na to, že sa oplatí využiť našu online kalkulačku, vďaka ktorej si porovnáte ceny havarijného poistenia a ľahko a rýchlo si vyberiete takú ponuku, ktorá je pre vás najvýhodnejšia.